Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Etele Szerviz Kft (székhely: 1112 Budapest, Beregszász u. 38. fsz. 1.) mint adatkezelo a megadott adatokat kizárólag a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kezeli és tárolja. Nevezetesen a megrendelés teljesítése feltételeinek késobbi bizonyítása.  Az adatokat harmadik fél részére ki nem adja. Kivéve, ha az a megrendelés teljesítése érdekében történik, szolgáltatás teljesítésében közremuködo részére. Azonban az így esetlegesen kiadott adatokat a harmadik fél nem jogosult felhasználni, tárolni, valamint továbbítani.

Az Etele Szerviz Kft (székhely: 1112 Budapest, Beregszász u. 38. fsz. 1.) mint adatkezelo kijelenti, hogy adatkezelését a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénnyel, és a GDPR az Európai Unió általános adatvédelmi rendeleteit, betartva végzi. Az adatkezelo megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Megrendelotol, amelyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatás lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára az Etele Szerviz Kft. nem adja ki és titkosan kezeli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy egyébként kiszállásához feltétlenül szükségesek.

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során az Etele Szerviz Kft a következo adatokat rögzíti a Megrendelokrol:

A Megrendelo azonosításához szükséges adatokat:

Név
Kiszállítási cím
Elektronikus levelezési cím
Elérhetoségi telefonszáma.
Számlázási név, cím
Cég esetén adószám a számlázáshoz.
A megrendelések ellátása érdekében az Etele Szerviz Kft a következo adatokat bocsátja a megrendelések kiszállást végrehajtó teljesítési segédjeinek rendelkezésére:

Megrendelo neve
Kiszállítási cím
Elektronikus levelezési cím
Elérhetoségi telefonszáma.
Egyéb közlendo

Weboldalunk hírlevél küldo szolgáltatást és egyéb személyes adatokat kezelo marketing tevékenységet nem végez.

Weboldalunk alapveto funkcióihoz sem használ cooki-kat, ezért semmilyen elem nem alkalmas személyes azonosításra.